onsdag 11. november 2009

Det moderne prosjektet

¨Det moderne prosjetet¨ er et uttrykk for en revolusjonerende endring i synet på verden, som først startet på 1500-tallet. Sannhet er et sentralt begrep ved Det Moderne Prosjektet. Det man kjente som sannhet, var blitt servert som en selvfølgelighet, dog det i virkeligheten var basert på spekulasjoner og politiske strategier. Disse ¨sannhetene¨ ble nå turt å sette spørsmål ved. Rasjonalisme(fornuftighet), empirisme, økt sekularisering(redusert religiøs innflytelse), fremskrittsoptimisme og like rettigheter var blandt temaene som ble fremhevet.

Fra å forsiktig sette spørsmål ved sannheten, ble det etter hvert krevet en forklaring. Sannheten skulle bevises! Vitenskap ble dermed høyere vedsatt, og dannet bl.a årsaken til den økte sekulariseringen. Mange av verdiene som ble verdsatt under Det Moderne Prosjektet, er ennå verdsatt - og mange vil påstå at det er på grunn av gjennombruddet i denne perioden, at menneskesynet og synet på verden har utviklet seg til bli slik det er i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar