tirsdag 26. oktober 2010

Lars Lillo Stenbergs "Hjernen er alene"

I diktet og sangteksten Hjernen er alene av Lars Lillo Stenberg fremstår jeg-et som redd og ensom. Personen forholder seg fiendtlig til verden rundt seg. Det gis uttrykk for at personen ønsker å forbli alene, aller helst komme vekk fra der vedkommende befinner seg.

Sigbjørn Obstfelders "Jeg ser"

I diktet Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder har jeg-personen et skeptisk og fremmed syn på verden rundt seg. Jeg-personen beskriver først hva den ser og hvordan været (muligens en metafor på egen sinnstilstand) forværrer seg, og konkluderer med at "Jeg er visst kommet på feil klode!".