torsdag 22. april 2010

Mitt navn er Knud Knudsen

Mitt navn er Knud Knudsen og jeg er språkforsker;- jeg vil endre det danske skriftspråket litt etter litt, slik at det blir fornorsket. Jeg er en språkreformist. Tanken min er at vårt språk skal bli realisert i praksis.- Dansken kan ikke avskaffes ved et slag, det må komme gradvis.- ”Grådighetens, ikke brå hastens”- jeg er en skandinavist og jeg vil at det norsk-danske skriftmålet skulle nærme seg svensk- fundamentet mitt er det landsgyldige talemål og det er ikke så helnorsk som Aasen sitt.- Ingen nordmann kan greie å vende seg rett om i sitt eget morsmål.- Jeg mener at det ortofone prinsippet er viktig i det nye norske språket, det skal avspeile talespråket. Jeg hevder at elevene ville lære å skrive fire ganger så raskt med det ortofone prinsippet i språket.

Mitt navn er Peter Andreas Munch

Vi trenger et nytt norsk skriftspråk! Vi er ikke frie fra Danmark før vi har et språk vi kan kalle vårt eget. Sist gang vi hadde et eget verdig språk var i den norrøne tiden. Jeg mener derfor at vi må ha norrønt som fundament for et nytt norsk skriftspråk.
¨Og hvor langt bedre er det ikke, at skrive rent enn fordervet dansk, som dog aldri blir norsk?¨
Fornorsking av dansken, slik som bl.a. Wergeland så sterkt ønsker, vil kun føre til et blandingsspråk som er formløst og tilfeldig oppbygd!
Det nye norske språket burde formes etter hvordan vårt tidligere språk var formet, nemlig norrønt. Det germanske språket dom krøp mot nord med folkevandringen, ble grunnlaget for vårt tidligere språk og derfor burde vi danne vårt nye språk på grunnlag av dette.

søndag 18. april 2010

Globaliseringens påvirkning på det norske språket: whaat?

Språk-globalisering er farlig!

Det er flott at nordmenns engelskkunnskaper tillater dem å kommunisere med mennesker over hele verden. Men til hvilken pris? Jeg oppdager til stadighet nye engelske gloser som blir skutt inn i det norske hverdagsspråket. Det fortviler meg. Spesiellt ¨rammet¨ er den yngre generasjonen. Jeg frykter at vi i fremtiden vi oppleve en makaber innskrumping av ordforrådet til ungdomsgenerasjonen. Jeg tror ikke ungdomsgenerasjonen er i stand til å verdsette språket vårt på samme måte de eldre. Ved å spytte inn rare engelske gloser i det norske språket, spytter man samtidig på språket. Hvor har det blitt av den norske stoltheten og selvstendigheten? Dersom språkbrukere ikke kan uttrykke seg presist på sitt egent sprøk, gjør man seg selv til stort hån for hele landet.

Gøy med språk-globalisering!

At engelsk viser seg mer fremtredende i det norske hverdagsspråket enn tidligere, synes jeg er helt flott. Hva gjør vel noen engelske gloser annet enn å berike ens språk-reportuar? Vi kan da norsk fra før, det er ikke slik at norsk bør ¨føle¨ seg utryddingstruet av engelsken som er på innmarsj. Men det kan være viktig å merke seg at noen settinger krever en mer formell spåkbruk, og da vil det være svært uheldig å skte inn engelske gloser i fravær av norsk erstattningsord i minne. Slik avdekker man manglende kunnskaper og ferdigheter i eget språk.