onsdag 19. august 2009

Middelalderen i korte trekk

På 1000- tallet startet perioden som vi i dag kjenner som middelalderen. Perioden strakk seg frem til ca år 1400. På denne tiden hadde menneskene svært lite naturkunnskap. Det faktum var i stor grad bidragsytende til at religion ble en essensiell del av deres hverdag. Religionen som hersket overlegent i Europa på denne tiden var kristendommen. Kirken hadde enorm makt over datidens befolkning, bl.a på grunn av gudfryktighet.

På 1100-tallet skjedde det i Frankrike en foranding av kristendommen. Jesus Kristus ble fra å være et makt- og seiersikon, gjort om til en lidende skikkelse på korset fordi man ønsket at kristendommen skule symbolisere kjærlighet, ikke makt. Denne nye formen ble kalt gotikken, og ble gjerne uttrykt i form av kunst og arkitektur. Omtrent på samme tid pågikk en omfattende debatt om maktfordeling mellom stat og kirke. Denne debatten er beskrevet i en boken ¨Kongespeilet¨, hvor det hevdes at kirken ikke regjerte i saker som handlet om samfunnet.
Ridderromantikken er et uttrykk for den romantiske kjærligheten som begynte å formidles i form av dikt/litteratur på 1100- tallet. Et av idealene i ridderromantikken var at man selv skulle bestemme hvem man ville være sammen med. Dette var dengang et veldig tabu-belagt tema.