søndag 15. mars 2009

En forsinket dose feminisme i anledning Kvinnedagen!


La femme fatale?

Feminisme handler hovedsaklig om likestilling av menn og kvinner. Innenfor likestilling er det igjen mange ulike aspekter. Likestilling i arbeidslivet er et av dem. Kanskje også det som debatteres mest om i Norge. Nøyanseforskjeller i lønningspotten og mindretall av kvinnelige ledere er blandt temaene som har vært i tabloidene nylig. Andre steder i verden forbinder man kanskje faminisme med andre ting. For eksempel direkte undertrykkelse av kvinner i form av nektelse av skolegang, tvangsekteskap, vold, med mer. Så hva syter egentlig vi over?


Feminisme. Det virker som mange menn tror dette er en slags kvinne-konspirasjon som skal ta over verdens makt. Ikke rart de er redde. Faktisk er jeg under den oppfatning at feminisme er i ferd med å bli et skjellsord?


(Uferdig)